Den siste tidens mange oppslag rundt eiere av lavinnskuddsleiligheter som har kommet i skvis har gitt eieformen borettslag et dårlig rykte. Obos-sjef Martin Mæland hevder imidlertid at borettslag flest er trygge.- For den jevne leser kan det se ut som om det er borettslagsformen som er risikofull. Dette er ikke korrekt. Selv om problemene kan bli alvorlige nok for kjøperne av lavinnskuddsboliger, utgjør disse boligene en forsvinnende liten del av det totale antall borettslagsleiligheter i Norge, sier han ifølge obos.no.Som foretningsfører garanterer Obos mot økonomiske tap når beboere ikke klarer felleskostnadene, altså tar Obos ansvaret for å inndrive beløpet fra dem som ikke betaler.- Eierne av de 60.000 nye og brukte boligene i borettslagene tilknyttet Obos, slipper dermed problemene som følger ved at naboen ikke betaler de månedlige fellesutgiftene, sier Mæland.135.000 andre borettslagleiligheter landet over er sikret på en lignende måte gjennom Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond, opprettet av Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).Alle nye borettslag i Obos selges med 30 prosent innskudd og 70 prosent fellesgjeld.