Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF) som viste at boligprisene steg 0,8 prosent fra februar til mars, mens de sesongjustert var opp 0,5 prosent.Snittboligen koster nå 24.800 kroner per kvadratmeter, akkurat som i samme måned i fjor.Regionmessig er det store forskjeller. Oslo topper med en snittpris per kvadratmeter på 34.100 kroner. Bunnen er Hedmark utenom Hamar, med 13.700 kroner meteren.Alle boligtyper steg i mars. Aller mest var det tilfellet for eneboliger, med pluss 1,1 prosent. Delte boliger steg 0,4 prosent i pris, mens leiligheter la på seg 0,8 prosent.Sammenlignet med mars 2007 var eneboliger og delte boliger opp hhv. 4,3 og 1,5 prosent, mens leiligheter var ned 2,4 prosent.Gjennomsnittlig formidlingstid for solgte boliger var i mars 43 dager, én dag mer enn i februar og hele 25 dager mer enn i mars i fjor. Oslo var det minst trege markedet med 35 dager, mens det i Telemark, Akershus og Vestfold tok i snitt 36-39 dager å formidle en bolig. Aller tregest gikk det i Tromsø: 64 dager. Ellers i Nord-Norge var gjennomsnittlig formidlingstid på 56 dager.Det ble registrert omsatt 4.723 boliger i mars. Eller det vil si: I mars minus de 2-3 siste dagene (statistikken produseres før månedslutt). Erfaring viser ifølge NEF og EFF at det reviderte tallet blir 15-20 prosent høyere, slik at antall omsatte boliger i måneden var 5.400-5.700.