Bygger mer i uberørt strandsone

På tross av færre byggedispensasjoner blir stadig mer av den norske kystlinjen fylt av hytter og naust.

Scanpix / Scanpix

Kommunene i Norge ga i 2007 bare 767 dispensasjoner for utbygging i strandsonen - det laveste tallet siden 2001. Men likevel krymper den uberørte norske kystlinjen på grunn av utbyggingspress i områder som tidligere har vært fri for menneskebygg, viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå om utbygging utenfor norske tettsteder.Ved årsskiftet var 460.000 - én av ti - norske bygninger innen 100 meter fra kystlinjen. Den største økningen er i fylkene Telemark, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland.38 prosent av Norges kystlinje på fastland og øyer med fastlandsforbindelse har nå bygninger i strandsonen. Bolig- og fritidsbygninger utgjør om lag to tredeler av søknadene som ble innvilget i 2006, mens naust utgjorde en firedel.(©NTB)