Inntjeningen i Olav Thon Eiendomsselskap
i 2. kvartal. Selskapet peker i sin kvartalsrapport på en "betydelig økning" i markedets avkastningskrav for investering i næringseiendom, og en klart fallende tendens i prisene.Selskapet innrømmer også at "usikkerheten råder" rundt den fremtidige utviklingen i markedets avkastningskrav.- Økes dette ytterligere, vil dette påvirke konsernets verdivurdering av eiendomsporteføljen, heter det i rapporten. Selskapet foretok nedskrivninger av eiendomsverdiene på 376 millioner kroner i 2. kvartal.Olav Thon karakteriserer de fremtidige rammevilkårene for utleie av kjøpesentereiendom og handelseiendommer som "positive", til tross for at høyere renteutgifter og økt inflasjon har gitt svakere forbruksvekst.Samtidig er ikke sysselsettingsveksten og etterspørselen etter kontorlokaler like høy lenger.- Veksten i sysselsettingen flater ut og tilførselen av nye kontorlokaler øker. Leieprisene for kontoreiendommer forventes derfor å vise en stabil eller svakt fallende utvikling fremover, skriver selskapet videre.