Dersom de ikke får løst ut tomteandelene sine, går en gruppe andelseiere til rettssak mot SPDE på Fornebu, skriver Budstikka.- Ja, det er jo bare blitt verre, sier representanter for grupperingen avisen snakket med. Det jobbes nå med å få enda flere med på rettssaken siden dette er et stort økonomisk løft.Ifølge Budstikka ønsker gruppen, gjennom en rettssak, at SPDE kjøper tilbake, med renter, tomteandelene enkeltpersonene kjøpte. En hovedargumentasjon bak er at man mener risikobeskrivelsen man fikk i 2001 er misvisende og til dels feilaktig.- Det ble fremstilt og markedsført som et prosjekt for folk flest. I realiteten var det et avansert investeringsprodukt. Vi mener risikobeskrivelsen vi fikk i 2001 var misvisende og til dels feilaktig, sies det til avisen.