Jadarhus søkte om finansiering for lavenergiboliger, og fikk dekning for 250 millioner kroner av Husbanken. De mest kostbare boligene i prosjektet koster 4 millioner kroner.- Byggebransjen er inne i en periode der vi vrir hjernen for å finne kreative løsninger. Markedet er ikke slik det var. Det har blitt utrolig avventende. Før tok vi det arkitektene tegnet og solgte i markedet. Vi ser langt mer kritiske kjøpere i markedet i dag, sier Kjell Inge Ree, daglig leder i Jadarhus til Dagens Næringsliv.Husbanken tilbyr 80 prosent finansiering med 5,3 prosent fast-rente på prosjektet.- I dag er kvaliteter innenfor miljø eller universell utforming en forutsetning for å få grunnlån i Husbanken. Tidligere ga vi et basislån og tilleggslån for forskjellige kvaliteter som livsløpsstandard og miljø. Nå er låneordningen lagt om til grunnlån, og Husbanken har satset veldig mye for å få frem lavenergiboliger og passivhus, sier Siri Erdal i Husbanken til avisen.