I utgangen av august ble det klart at Roskilde Bank ikke var solvent, og ettersom det ikke har meldt seg noen kjøpere, måtte sentralbanken Danmarks Nationalbank og fondet Det Private Beredskab rykke inn og redde stumpene.- Vi vurderer at forholdene nå utgjør en vesentlig trussel mot den finansielle stabiliteten i Danmark, sa direktør Nils Bernstein i Nationalbanken om situasjonen i Roskilde Bank.
Norske renter
- Innlånskostnadene steg markant siste uke. Redningsaksjonen knyttet til Roskilde Bank kom ubehagelig nært oss, sier analysesjef Pål Ringholm i First Securities til Dagens Næringsliv.Resultatet av usikkerheten i lånemarkedet vil i første omgang gi et påslag på renten til nye lån, hvor de billigste lånene kan få en rente på 7,5 prosent. Tar du et lån på 2 millioner kroner, tilsvarer dette en økt utgift på 14.400 kroner per år, skriver avisen.Ifølge Finansportalen.no, er det billigste lånet i dag på 6,46 prosent med fast rente (fem år), og 6,99 prosent med flytende rente. Begge lånene er på 60 prosent av boligens verdi i form av annuitetslån over 25 år, i henholdsvis Fokus Bank og Skandiabanken.