Det internasjonale eiendomskonsulentfirmaet Newsec gir ut sin markedsrapport for første halvår i dag, og ifølge Finansavisen ser administrerende direktør Per Hjorth i kjedens norske selskap, Newsec Eiendoms-Consult, flere faremomenter.- Vi tror leieprisene skal falle med 5-10 prosent i Oslo i løpet av 2009, mens for CBD (Central Business District, i Oslo definert som Aker Brygge og Vika, red. anm.) kan vi se nedganger på 10-15 prosent, sier han.- Vi tror ikke på noe krakk som det vi så fra 2001 til 2003 med en leieprisnedgang på over 25 prosent hvis vi ikke får en betydelig konjunkturnedgang. Vi ser at etterspørselen etter lokaler er fallende, og at den leieprisveksten som mange baserte sine kjøp på for ett og to år siden, nå flater ut og kan falle. Mange selskaper sliter i dag med finansieringen og vil komme til å gå over ende i løpet av ett års tid, sier Hjorth.Der man for inntil sommeren i fjor så økte leiepriser og salgsverdier, er nå situasjonen motsatt. I tillegg er bankene blitt langt mer tilbakeholdne med lån.