Schibsted-arving Einar Chr. Nagell-Erichsen satt igjen med 21,8 millioner kroner etter fjorårets salg av Norges dyreste bolig, Munkebakken, skriver Dagens Næringsliv.Som en følge av store, økonomiske problemer ble Nagell-Erichsen tvunget til å selge en av Norges mest fasjonable boligeiendommer i 2004, og kjøper av eiendommen var investor Arne Fredly. Videre skriver avisen at Nagell-Erichsen i den forbindelse sikret seg blant annet en rettighet til å kjøpe tilbake og videreselge eiendommen innen tre år. Ved begynnelsen av fjoråret trådte Nagell-Erichsen inn i avtalen og solgte Munkebakken til Stavanger-investoren Tore Lie for 155 millioner kroner.Ifølge DN innebar avtalen mellom Nagell-Erichsen og Fredly imidlertid at Fredly sikret seg forkjøpsrett ved et eventuelt videresalg. Han måtte da akseptere den pris og de vilkår som var avtalt mellom Lie og Nagell-Erichsen for å beholde eiendommen i sitt eie - og det gjorde Fredly.