Flisespikkeri eller viktige skatteendringer?

Anslåtte provenyvirkninger av forslaget til skatte- og avgiftsopplegg for 2009 skal gi en økt skatteinntekt på 359 millioner kroner. Er det flisespikkeri eller viktige omprioriteringer i statsbudsjettet for 2009.

Statsminister Jens Stoltenberg (t.h) sammen med kunnskapsminister Kristin Halvorsen (t.v) - Foto: Scanpix
Næringseiendom

Av statsbudsjettet som ble lagt frem tirsdag fremgår det at det tidligere er gitt lettelser på til sammen 433 millioner kroner. Dette kaller regjeringen et overheng som nå tas tilbake. 75 millioner kroner ble tatt inn i skatte- og avgiftsøkninger i 2008 og ytterligere 359 millioner kroner kommer i 2009-budsjettet.Se her hvordan regjeringen tar inn igjen overhenget av de for store skattelettelsene som den mener den har gitt tidligere.Som det fremgår av oversikten tar man litt her og gir litt der, men til slutt sitter man altså igjen med en provenyvirkning på 359 millioner kroner. Og det i et budsjett på 1.206 milliarder kroner, og med skatte- og avgifter på tilsammen 702,8 milliarder kroner. Flisespikkeri eller viktige omprioriteringer?Et forslag som er forutsatt å gi 1,2 milliarder kroner i økt skatt er innføringen av en ny metode for verdsetting av næringseiendom, sammen med å øke ligningsverdier av bolig, fritidsbolig mv. med 10 prosent, samt fjerne 80-prosentregelen. Den siste delen av denne rammer alle med bolig, hytte eller et krypinn et sted.Er dette flisespikkeri eller viktige omprioriteringer? Si din mening her.

Nyheter
Politikk