DnB NOR Markets er i dag ute med sin omfattende rapport Økonomiske utsikter 1/2009 i dag, og der kommer en naturligvis ikke utenom boligprisene. Meglerhuset anslår en
. Seniorøkonom Kyrre Aamdal tar for seg de fleste faktorene som påvirker boligprisene, både på kort og lang sikt.- På lang sikt er det rimelig å tenke seg at prisene på brukte boliger vil utvikle seg i takt med kostnadene ved å bygge nye boliger inklusive tomtekostnader, skriver han.- Dersom bruktboligprisene over tid stiger mer, vil det bli stadig mer lønnsomt å bygge nye boliger, noe som etterhvert vil dempe økningen i bruktboligprisene. Dersom bruktboligprisene faller relativt til nybyggingskostnadene, vil lønnsomheten hos utbyggerne svekkes. Da vil det bli bygd færre boliger, og prisene vil etter hvert ta seg opp, fortsetter Aamdal. Når han sammenligner utviklingen i boligprisene med byggekostnadene, slår det DnB NORs seniorøkonom likevel at bruktboligprisene i snitt har steget nesten 3 prosentpoeng mer per år enn byggekostnadene de siste 50 årene.- I denne perioden har det heller ikke vært noen kraftig økning i boligbyggingen. Det er snarere motsatt og det har også vært store variasjoner i byggingen. Det var først i 2004 boligbyggingen tok seg mer markert opp. Det er derfor liten grunn til å tro det har vært bygd opp en 50-årig boble i prisene. Som mulige forklaringer på at boligprisene over tid har steget mer enn byggekostnadene trekker Aamdal frem at tomteprisene har økt i denne perioden.- Jo da, vi har nok av tomter, men ikke der hvor de fleste vil bo! skyter han inn.Ifølge økonomen er det også mulig at statistikken systematisk undervurderer kostnadsveksten.