DnB NOR Markets er i dag ute med sin omfattende rapport Økonomiske utsikter 1/2009 i dag, og der kommer en naturligvis ikke utenom boligprisene. Meglerhuset anslår en nedgang i boligprisene fra 2008 til 2009 på 10 prosent.- Det innebærer en nedgang fra desember i fjor til desember i år på 5,5 prosent. Størsteparten av nedgangen ventes å komme i første halvår. I 2010 venter vi at prisene vil stige noe og lengre frem venter vi at boligprisveksten vil være mer i tråd med inntektsveksten. Etter vår vurdering vil prisnivået i 2009 være ganske nær et normalt prisleie.- I nedgangstider vil en imidlertid ofte se at prisene faller godt under et slikt leie. De kraftige kuttene i rentene tror vi bidrar til at vi denne gangen ikke får en slik "under-shooting" i boligprisene, skriver meglerhuset.
DnB NOR Markets synes det er vanskelig å konkludere med at boligprisene er kunstig høye og basert på forventninger om videre prisoppgang.- Vi heller til at boligprisene er godt forankret i fundamentale forhold. Men de samme forholdene som bidrar til lavere forbruksvekst trekker også i retning av at husholdningene blir mer forsiktige i boligmarkedet, og at prisene skal justeres litt ned. Vi tolker nedgangen i prisene hittil som en justering for økte renter og svakere økonomiske utsikter.- Økt arbeidsledighet trekker i retning av fortsatt prisfall, mens de kraftige kuttene i rentene bidrar til å stimulere markedet. Fortsatt vekst i inntektene tilsier også at etterspørselen etter boliger vil øke, heter det videre.Dagens gjest på Økonominyhetene med Trygve Hegnar er seniorøkonom Kyrre Aamdal fra DnB NOR Markets.