Frykter kraftig prisfall på boliger

Til tross for rentekutt vil boligprisene i Sverige fortsette å falle i 2009, mener svenske fagfolk.

Foto: iStockPhoto
Næringseiendom

Prisfallet blir trolig størst i Göteborg og andre deler av Vest-Sverige, der ledigheten er voksende. Utviklingen i arbeidsløsheten blir avgjørende for om boligprisfallet blir på rundt 10 eller om lag 20 prosent, skrev Stockholm-avisen Dagens Nyheter mandag. De fleste ekspertene tror markedet vil flate ut i 2010, og at prisene snur oppover igjen i 2011.- Normalt tar det flere år før et boligmarked korrigerer seg selv. Selv om Riksbankens rentekutt har lettet på trykket for mange, tror jeg dessverre at prisene vil fortsette å falle, sier sjeføkonom Annika Winsth i storbanken Nordea.Swedbanks prognosesjef Cecilia Hermansson er noe mer optimistisk og tror nedgangen i år «bare» blir på 5 til 10 prosent.- Men den kan bli større, det kommer an på ledigheten, for prisene avhenger jo av husholdningenes kjøpekraft, påpeker hun.

Nyheter
Personlig økonomi