Kjøpe leilighet i Oslo?

Vurderer du å kjøpe leilighet i Oslo? Så mye koster det i de ulike bydelene i hovedstaden.

Foto: Scanpx

Boligprisene på landsbasis falt 1,1 prosent fra november til desember, mens de sesongjustert var ned marginale 0,1 prosent. Leiligheter falt ifølge faktiske (ujusterte) tall 0,9 prosent i pris, og prisutviklingen i Oslo var på snittet.Tre bydeler i hovedstaden har nå leilighetspriser under landssnittet på 21.700 kroner kvadratmeteren, viser tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF). Det dreier seg om Stovner, Grorud og Søndre Nordstrand.Snittet i bydelene ligger på hhv. 21.300, 21.000 og 20.800 kroner kvadratmeteren.Norges dyreste leiligheter finner du fortsatt på Frogner, der du må betale i snitt 42.000 kroner meteren.Så mye koster leiligheter i Oslo Så mye koster leiligheten i Oslos ulike bydeler (rangert i snittpris, per kvadratmeter)Frogner: 42.000 kronerUllern: 37.400 kronerSt. Hanshaugen: 36.800 kroner Vestre Aker: 36.500 kroner Nordre Aker: 35.800 kronerSagene: 32.700 kroner Grünerløkka: 31.600 kronerGamle Oslo: 30.400 kroner Nordstrand: 27.700 kronerBjerke: 25.900 kroner Østensjø: 24.700 kroner Alna: 22.400 kroner Stovner: 21.300 kronerGrorud: 21.000 kroner Søndre Nordstrand: 20.800 kronerNordstrand opplevde et prisfall på rundt to prosent i desember, i de øvrige bydelene var fallet på rundt én prosent.Hva uttrykker kvadratmeterprisen?Til og med desember 2007 brukte NEF og EFF boligareal (BOA) NS 3940 som arealmål i statistikken.Men fra og med januar 2008 har flere og flere boliger blitt solgt og registrert med Primærromsareal (P-rom).- Etterhvert kommer dette arealmålet til å overta, skriver NEF og EFF i desember-rapporten.