Oslo byfogdembete avholdt tirsdag første skiftesamling i Ekko Eiendom, hovedselskapet i Notar-systemet. Og bostyrer Thomas Steen Brandi har fått inn en del krav, nærmere bestemt 38 i tallet.- Innmeldte krav på 105 millioner kroner er bare et foreløpig tall. Det kan fortsatt komme inn nye tall, sier han til Adresseavisen., var samlet gjeld på 171 millioner kroner. Hovedbankforbindelsen Nordea hadde et engasjement på 70 millioner. Samtidig anslår storeier Terje Stykket sitt tap til 50 millioner kroner.Innhentede regnskapstall tyder ifølge avisen på store (bokførte) verdier i Notar-systemet. Men det aller meste er mellomværende mellom selskaper i det samme systemet - som altså har kollapset.- Det er rimelig å anta at den virkelige verdien på disse postene er nær null, sier Steen Brandi til Adresseavisen.