Dramatisk fall i igangsatte boliger

Ferske tall fra SSB viser kraftig fall i boligbyggingen.

Næringseiendom

Det ble igangsatt bygging av 2 299 boliger i januar i år. Dette er en nedgang på 14,2 prosent i forhold til samme måned i fjor. Nedgangen forstetter også for andre bygg enn boliger, ifølge SSBTotalt gikk byggeaktiviteten etter bruksareal ned med 17,5 prosent, eller 166 800 kvadratmeter. Påbegynt bruksareal gikk ned for både boligbygg, næringsbygg og fritidseiendommer (inkludert boliggarasjer med mer). Bruksareal til boligbygg sank med 13,7 prosent, fra 346 600 kvadratmeter i januar i fjor til 299 000 kvadratmeter i januar i år. Næringsbygg og fritidseiendommer gikk tilsvarende ned 21,7 og 13,0 prosent, eller henholdsvis 100 700 og 18 600 kvadratmeter bruksareal.Økte etterslep i registrering av byggeprosjekterDen gjennomsnittlige månedlige registreringsforsinkelsen i kommunene har økt. Det betyr at andelen eldre byggeprosjekter som registreres igangsatt i Matrikkelen (se nedenfor), også har økt. I tillegg kan prosjekter som er meldt igangsatt, ha blitt utsatt på ubestemt tid på grunn av fallet i etterspørselen. Den nedadgående trenden kan dermed være større enn registrert i byggearealstatistikken.

Nyheter
Næringseiendom