Eiendommene som falt mest i fjor

Næringseiendom var ingen god butikk i fjor. Noen eiendommer ble hardere rammet enn andre.

Næringseiendom

Etter tre strake år med avkastning over 15 prosent på plussiden, ble trenden brutt i 2008. Avkastningen på norsk næringseiendom ble minus 4,7 prosent i fjor, går det frem av tall Investment Property Databank (IPD) slapp tidligere fredag.I våre naboland Sverige og Danmark var avkastningen negativ med hhv. 3,3 og 3,1 prosent.Verdifallet var sterkest for kontoreiendommer, som falt i snitt 12,5 prosent i 2008. Industri- og handelseiendommer falt hhv. 7,4 og 5,6 prosent.Avkastningen for både kontor, industri og handel endte på den negative siden, nærmere bestemt på hhv. 7,4, 1,7 og 0,3 prosent.- I Norge har yielden (direkteavkastningen, red. anm) nå - etter å ha falt i fem år - begynt å stige i alle eiendomssektorene. Trendskiftet i yielden ville alene ha kuttet verdiene med 15 prosent i fjor, men dette ble oppveid av en sterk leieprisvekst i detaljhandelen. Eiendomsverdiene falt 9,9 prosent i Norge i 2008. Det var litt mer enn i de andre nordiske landene, men mye mindre enn i både Storbritannia og Irland, sier Norge-sjef Håvard Bjorå i IPD Norden i en pressemelding.De siste tre årene har eiendom kastet av seg med pluss 9,8 prosent årlig, aksjer og obligasjoner hhv. minus 12,1 og pluss 4,5 prosent. For de fem siste årene ligger eiendom på pluss 11,0 prosent, mens aksjer og obligasjoner er på hhv. pluss 5,7 og 5,1 prosent.

Nyheter
Næringsliv