Nytt fra Scandinavian Property Development

Salget av eiendommene Fornebu Senter og Arena Handel er nå godkjent.

Næringseiendom

6. mars 2009 inngikk Scandinavian Property Development en kontrakt med KLP Eiendom vedrørende salg av Fornebu Senter og Arena Handel.Transaksjonene var gjenstand for styreforbehold fra både SPDE og KLP. Dette ble endelig godkjent 20. mars 2009, går det frem av en melding mandag.Total kjøpesum er 275 millioner kroner i tillegg til en earn-out struktur med ytterligere potensiell oppside på 25 millioner kroner. Implisitt verdivurdering per kvm BRA er cirka 8.300 kroner.Transaksjonen ventes å være gjennomført i begynnelsen av mai 2009.

Nyheter
Børs