Ser fortsatt fall i boligprisene

Til tross for økt aktivitet i boligmarkedet ser SSB fortsatt et fall i boligprisene på ti prosent ut året.

Boliger til salgs - Foto: Scanpix
Næringseiendom

Til tross for at det meldes om økt aktivitet i boligmarkedet ser Statistisk sentralbyrå (SSB) fortsatt et fall i boligprisene på ti prosent ut året, melder Reuters.- Vi tror at det i noen grad er tilfeldigheter og skjevheter i forhold til hvilke objekter som blir solgt som ligger bak den månedsvise veksten, sier forsker Torbjørn Eika i SSB på et seminar i regi av Centre for Monetary Economics torsdag.Ifølge nyhetsbyrået peker SSB på at til tross for rentenedgang og god reallønnsvekst for folk i jobb, vil arbeidsledigheten øke, og bankene vil ha mer restriktiv utlånspraksis mot husholdningene.

Nyheter
Næringsliv