Kronprinsparet vil selge deler av Skaugum

- Kronprinsparet ønsker å skape fleksibilitet for fremtiden, sier Marianne Hagen, leder av kommunikasjonsstaben ved hoffet.

Besøk på Oksvik gård
Næringseiendom

Kronprinsparet ønsker å dele opp Skaugum-eiendommen slik at enkelte parseller kan selges.Kronprinsparet har søkt Asker kommune om å få skille ut elleve deler, eller såkalte parseller, ifølge Budstikka.På enkelte av parsellene er det bygd hus der nåværende og tidligere ansatte på Skaugum bor. Alle disse boligene er utleid.Saken skal tirsdag 21. april behandles i landbruksutvalget i Asker, siden Skaugum ligger i uregulert område, og innenfor LNF-områdene (Landbruks-, natur- og friluftsområdene).Det vil under befaringen kommende tirsdag bli gitt en begrunnelse for søknaden om salg.Skaugum gård som har vært i kongefamiliens eie siden 1929, er på 480 mål dyrket jord, 660 mål skog og 140 mål annet areal.Slottet opplyser imidlertid at det ikke er snarlige planer for salg.- Kronprinsparet ønsker å skape fleksibilitet for fremtiden. Det foreligger ingen planer om å gjøre endringer i nåværende bruk av parsellene, sier Marianne Hagen, leder av kommunikasjonsstaben ved hoffet. (©NTB)

Nyheter
Politikk