Lovendring kan gi husleiesjokk

Fra nyttår kan husleien øke kraftig for leieboere som til nå har nytt godt av regulerte boliger.

Næringseiendom

I fjor bodde rundt 3.500 husstander i husleieregulerte boliger. Loven om husleieregulering i førkrigsboliger setter grenser for hvordan husleien kan økes. Men når loven blir opphevet 1. januar 2010, kan det gi prissjokk for leietakerne i disse boligene.En husleie på 9.000 kroner i dag kan øke til 17.000 kroner ved årsskiftet, med mindre myndighetene griper inn for å hindre at boligspekulanter drar nytte av at loven om husleieregulering blir opphevet, skriver Klassekampen.- De første varslene om husleieøkning opp til markedsnivå har kommet. Det store raset av slike varsler om husleieøkninger vil komme i mai og juni, sier Anne Helset i Aksjonsgruppen for leietakere i husleieregulerte boliger. (©NTB)

Nyheter
Personlig økonomi