Stordalen hopper av

Hotellkonge Petter Stordalen tar Home Properties av børs i Sverige.

Petter Stordalen. Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX
Næringseiendom

Styret i Petter Stordalens svenske eiendomsselskap Home Properties har sendt søknad til Stockholms-børsen om å ta selskapet av Nasdaq OMX, der det er notert, melder neNyheter.no.Stordalen, som eier 96,01 prosent, fikk ifølge nettstedet kritikk da han i februar tilbød minoritetsaksjonærene 60 kroner aksjen.Siden har han, via sitt investeringsselskap Home Invest, økt budet til 65 kroner.MeldingenHer er hele meldingen:"Home Invest offentliggör utfall i erbjudandet till aktieägarna i Home Properties efter den förlängda acceptperioden och påkallar tvångsinlösenDetta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder eller till personer i något annat land, vars deltagande förutsätter ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.Home Invest AB offentliggjorde den 19 februari 2009 ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Home Properties AB, att överlåta samtliga aktier i Home Properties till Home Invest. Vederlaget utgjordes av 65 kronor per aktie . Vid en sammanräkning efter utgången av den förlängda acceptperioden har 2 916 047 aktier lämnats in i erbjudandet, vilket motsvarar 14,8 procent av det totala aktiekapitalet och rösterna. Tillsammans med de 15 646 367 aktier som Home Invest ägde vid tidpunkten för erbjudandets offentliggörande samt de 318 046 aktier, motsvarande 1,61 procent av det totala aktiekapitalet och rösterna, som har förvärvats utanför erbjudandet genom förvärv på NASDAQ OMX Stockholm, kontrollerar Budgivaren 18 880 460 aktier i Home Properties, vilket justerat för återköpta aktier motsvarar 97,7 procent av aktiekapitalet och rösterna .För aktieägare som accepterade erbjudandet under den förlängda acceptperioden beräknas redovisning av likvid påbörjas den 24 april 2009.Home Invest har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Home Properties och styrelsen för Home Properties har ingett en ansökan om avnotering av dess aktier till NASDAQ OMX Stockholm som har fastställt den 8 maj 2009 som sista dag för handel.Budgivaren förbehåller sig rätten att fortsatt förvärva aktier i Home Properties över marknaden."

Nyheter
Næringseiendom