Solid minus-nedtur for Thon

Olav Thon Eiendomsselskap legger frem tall som er 172 millioner kroner dårligere enn ved forrige korsvei.

Publisert 14. mai 2009 kl. 11.47
Oppdatert 15. des. 2013 klokken 17.05
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 219 ord
Olav Thon - Foto: Scanpix

Olav Thon Eiendomsselskap melder om et resultat etter skatt på -23 millioner kroner i 1. kvartal 2009, mot 151 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet før skatt ble -29 millioner kroner, sammenlignet med 212 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 354 millioner kroner, mot 337 millioner kroner året førAndre driftsinntekter beløp seg til 156 millioner kroner, sammenlignet med 269 millioner kroner 1. kvartal 2008, mens leieinntektene kom inn på 413 millioner kroner nå, mot 388 millioner kroner ved forrige korsvei.Nedjustering av investeringseiendommer og finansielle instrumenterVerdien av investeringseiendommene ble i første kvartal netto nedjustert med -63 millioner kroner (+109 millioner kroner). Verdinedgangen fremkommer som følge av verdinedgang på enkelteiendommer, heter det i rapporten.I tillegg ble markedsverdien av konsernets finansielle instrumenter (fastrenteavtaler) redusert med 173 millioner kroner (-87 millioner kroner) som følge av fall i det langsiktige rentenivået.Fremtidsutsikter Selskapet påpeker at kjøpesentrenes omsetning hittil har vist en stabil eller stigende omsetning og at erfaring viser at varegruppene som normalt omsettes i kjøpesentre er noe mindre konjunkturfølsomme.Usikkerheten er fortsatt stor rundt omsetningsvolumet og prisutviklingen i markedet for omsetning av næringseiendom.- På tross av økende usikkerhet knyttet til den makroøkonomiske utvikling, vurderer styret at konsernets solide markedsposisjon i eiendomsmarkedet og sterke finansielle posisjon vil bidra til en fortsatt tilfredsstillende driftsituasjon i tiden fremover, skriver selskapet i rapporten.Her er rapporten fra Olav Thon Eiendomsselskap.