Boligprisene falt kraftig

Her er oversikten over utviklingen i boligprisene verden over for første kvartal 2009. Les hvor prisene steg og falt mest.

Næringseiendom

På verdensbasis falt boligprisene videre i første kvartal 2009, viser en fersk oversikt fra Global Property Guide tirsdag.Årsaken er større arbeidsledighet, tøffe kredittmarkeder, lav forbrukertillitt og mindre forbruk.Av de totalt 32 landene som inngår i undersøkelsen falt boligprisene i hele 27 land i første kvartal 2009. Verst er det for boligeierne i Singapore, Dubai og Latvia. Her var prisfallet på 22-50 prosent på årsbasis (se tabell), men så mange som tolv land opplevde prisfall på mer enn 10 prosent.Thailand, Østerrike, Israel og Sveits var de eneste landene som kunne skilte med boligprisoppgang både på års- og kvartalsbasis. Sveits topper listen med en prisoppgang på 4,31 prosent i første kvartal 2009, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.Les mer på globalpropertyguide.com

Nyheter
Næringsliv