Ikke ti års reklamasjonsrett for bolig

Høyre får ikke Stortinget med seg på å lovfeste ti års reklamasjonstid for kjøp av nye boliger, slik ordningen er i Sverige og Danmark.

Foto: iStockphoto
Næringseiendom

Regjeringspartiene, som utgjør flertallet i familie- og kulturkomiteen, viser til at skjerpede garantiregler nettopp har vært ute på høring og at virkningene av nye regler må vurderes og følges opp før den absolutte garantifristen forlenges ytterligere.Samtidig uttrykker en samlet komité bekymring for antallet byggefeil i byggenæringen og at uskyldige forbrukere rammes. Komiteen mener at det må gjøres mer for å hindre at useriøse eller ukyndige aktører i byggebransjen driver på en måte som går ut over boligkjøpere på en «uforholdsmessig» måte, som det heter i innstillingen.Forslaget fra Høyre om utvidet garantifrist fra fem til ti år blir derfor ikke nedstemt, men vedlagt protokollen, slik at departementet kan ta det med seg i sitt pågående arbeid for å styrke forbrukerne og ta skurkene i byggebransjen. (©NTB)

Nyheter
Personlig økonomi