Obos med storinnrykk i eiendomsaksje

Kjøpte nesten ti millioner aksjer i SPDE.

Stein Haugbro - Foto: Scanpix
Næringseiendom

OBOS har den 16. juni 2009 kjøpt 9.891.000 aksjer i Scandinavian Property Development ASA (SPDE) av OBOS Forretningsbygg AS. Aksjene er kjøpt til kurs 2,35 kroner, heter det i en melding fra SPDE.Arvid Sveen er styremedlem og registrert som primærinnsider i SPDE, mens Arvid Sveen er styremedlem i OBOS Forretningsbygg AS og ansatt som viseadministrerende direktør i OBOS.Etter transaksjonen eier OBOS 9.891.000 aksjer (ca. 12,36%) i Scandinavian Property Development ASA.

Nyheter
Børs