Boligkjøpere tapte etter forsinkelse

De 180 selveierleilighetene i Nye Major i Oslo ble ferdige ett år etter planen, men kjøperne får ikke rabatt.

Næringseiendom

180 selveierleiligheter i prosjektet Nye Major på Majorstuen i Oslo skulle var planlangt å stå ferdige i 2. halvår 2007, men var først klare for overtagelse i første halvår i 2009.Ifølge DN krevde 10 kjøpere krevde at utbyggerselskapet til Torstein Tvenge, Kenneth Sandvold og Stig Hvinden skulle betale dagsbøter på totalt 1,7 millioner for forsinkelsene, men de tapte i Oslo tingrett.I kjøpekontraktene heter det at utbygger "tar sikte på ferdigstillelse av boligen 2. halvår 2007"."En vanlig språklig forståelse tilsier at det er snakk om en målsetning, ikke en frist for ferdigstillelse", slår rettent fast.- Boligkjøpere er veldig nøye med å passe på at de får nøyaktig de kvaliteter på leveransene som fremgår av kjøpekontrakten. Da kan de ikke samtidig velge at andre deler av kontraktsformuleringene skal tolkes mer fleksibelt, sier Stig Hvinden, daglig leder i utbyggerselskapet Sørkedalsveien 9 as.