BWG Homes økte ordreinngangen

BWG Homes rapporterer om en liten vekst i ordreinngangen.

Lars Nilsen i BWG Homes sammen med kona Janne Nilsen ved børsnoteringen - Foto: Scanpix
Næringseiendom

BWG Homes ASA hadde en samlet netto ordreinngang i juni på 264,0 millioner kroner, mot 260,1 millioner kroner i juni 2008, en økning på 1,5 prosent. Netto ordreinngang i juni for segment Norge var 141,8 millioner kroner, opp 6,6 prosent. Netto ordreinngang i juni for segment Sverige var 122,2 millioner kroner, ned 3,8 prosent.Samlet netto ordreinngang andre kvartal 2009:

  • BWG Homes ASA: 825,5 millioner kroner, ned 3,5 prosent,BWG Homes ASA: 825,5 millioner kroner, ned 3,5 prosent,
  • Segment Norge: 442,6 millioner kroner, opp 4,3 prosent,Segment Norge: 442,6 millioner kroner, opp 4,3 prosent,
  • Segment Sverige: 382,9 millioner kroner, ned 11,2 prosent.Segment Sverige: 382,9 millioner kroner, ned 11,2 prosent.
Samlet netto ordreinngang første halvår 2009:
  • BWG Homes ASA: 1537,7 millioner kroner, ned 3,4 prosentBWG Homes ASA: 1537,7 millioner kroner, ned 3,4 prosent
  • Segment Norge: 853,3 millioner kroner, opp 8,5 prosent,Segment Norge: 853,3 millioner kroner, opp 8,5 prosent,
  • Segment Sverige: 679,4 millioner kroner, ned 15,1 prosentSegment Sverige: 679,4 millioner kroner, ned 15,1 prosent