Kjøp av bankbygg dårlig butikk

Tore Lies kjøp av Nordea-eiendommer for 675 millioner kroner har vært dårlig butikk.

Foto: Nordea
Næringseiendom

I 2007 kjøpte Tore Lies Otium alle Nordeas norske bankbygg, unntatt hovedkontoret i Oslo, for 675 millioner kroner. En 10-årig leiekontrakt med Nordea fulgte med på kjøpet. Så langt har ikke investeringen vært gullkantet, slår DN fast. Egenkapitalen i eiendomsselskapet Norge Rundt Holding er negativ, mens samlet gjeld er på 610 millioner kroner. Fokus Bank har tatt pant i eiendommene for 675 millioner kroner. Dessuten har Sparebanken Vest en pantobligasjon på 100 millioner i porteføljen knyttet til andre investeringer.Finansdirektør Ketil Petterson i Otium anslår markedsverdien til 800-850 millioner kroner.- (..) Vi har en langsiktig horisont på denne investeringen. Vi har en snittleie på 900 kroner per kvadratmeter på eiendommene. På de kontraktene som vi reforhandlet i fjor, har vi nå et leienivå på mellom 1.600 og 2.000 kroner kvadratmeteren, sier han.