Leiehopp for DnB NOR

Norwegian Property har inngått avtale med DnB NOR om forlengelse av eksisterende leiekontrakt på Aker Brygge. Leien økes med 14,5 prosent.

Foto: Scanpix
Næringseiendom

Norwegian Property har inngått avtale med DnB NOR om forlengelse av eksisterende leiekontrakt på Aker Brygge til ny utløpsdato 31.3.2013. Leiekontrakten omfatter 23.015 kvadratmeter kontor og 2.428 kvadratmeter lager. Avtalt leiepris er 3.300 kroner per kvadratmeter kontor og 1.600 kroner/kvadratmeter for lager, gjeldende fra 28. september 2011.Leiebeløpene justeres årlig med 100 prosent KPI basert på KPI-indeksen per 15.6.2009. Forlengelsen er gjort på "as-is" vilkår, uten investeringer fra utleiers side. Forlengelsen utgjør en årlig økning i leieinntekten for denne leiekontrakten på rundt 10,1 millioner kroner (14,5 prosent) målt i 2009-kroner, til 79,8 milloner kroner.- Det er velkjent i markedet at DnB NOR flytter fra blant annet Aker Brygge til sitt nye hovedkontor under bygging i Bjørvika om noen få år. Ved inngåelsen av denne forlengelsen har vi ønsket å tilby DnB NOR som leietaker en forlengelse med et gunstig og attraktivt leienivå, mot at vi som utleier fårytterligere økt forutsigbarhet på kontantstrømmen i kontorporteføljen, med en forlenget kontrakt med en meget god leietaker. Norwegian Property har i dag meget lav ledighet i kontorporteføljen (under 1%), men kontrakter og arealer for reforhandling øker som forventet noe frem mot 2011/2012. Med denne forlengelsen skyver vi på en betydelig del av dette arealet til 2013, sier administrerende direktør Petter Jansen.