- Boligoppturen har stoppet

Analyseselskap avlyser boligfesten i Norge - før den fikk startet ordentlig.

Foto: Scanpix
Næringseiendom

- I løpet av de siste to månedene har 442 nye boliger blitt solgt, noe som utgjør 4 prosent av det totale antallet boliger i prosjektene vi har registrert. Salget var på 5 prosent ved forrige måling (juni), og 4 prosent på samme tid i fjor. Vi har informasjon om pris og salgsstatus for 10.317 boliger i prosjekter som var til salgs både i juni og august, eller som er lagt ut for salg i perioden. Ved forrige registrering var 6549 av disse solgt og 3768 var usolgt, skriver Econ Pöyry i en rapport om det norske boligmarkedet.Analyseselskapet har registrert en solid bedring fra årsskiftet til juni, men dette har nå snudd til en liten forverring. Noe av nedgangen i salget skyldes at færre boliger er satt til utleie.- Selv justert for dette er det absolutte salget redusert, mens salgstakten bare blir marginalt svakere enn ved forrige rapport. Antallet ledige boliger til salgs har sunket til 3326, det laveste antallet boliger vi har registrert siden april 2007, skriver analyseselskapet.Antallet ferdigstilte boliger til salgs har sunket noe, til 950, men er fremdeles svært høyt. Salgstakt for hele Østlandet er på 4 prosent. Salgstakten er høyest i Follo med 7 prosent og lavest i Hedmark med i underkant av 3 prosent. Det er fortsatt prosjekter utenfor sentra og med relativt lav kvadratmeterpris som selger best.49 prosent av boligene dekket av Econ Pöyry har kvadratpris over 35.000 kroner. 70 prosent over 30.000 kroner, 86 prosent over 25.000 kroner, og 96 prosent over 20.000 kroner per kvadratmeter.Høyest ligger Oslo Vest/Sentrum med et gjennomsnitt på 54.200 kroner pr kvm, Hedmark ligger lavest med et gjennomsnitt på 25.100 kroner pr kvm.

Nyheter
Personlig økonomi