Firedobler inntjeningen

Borgestad er ute av shipping, og resultatet mer enn firedobler seg i 2. kvartal.

Foto: Scanpix
Næringseiendom

Borgestad melder om et resultat før skatt på 33,6 millioner kroner i 2. kvartal, opp fra 7,9 millioner i samme periode året før.Driftsresultatet (EBIT) endte på minus 3,7 millioner kroner, etter at driftsinntektene falt fra 6,0 til 5,4 millioner kroner.Selskapet forklarer overskuddet med vesentlig forbedrede resultater for finansforvaltning, herunder valutasikring tilknyttet kjøpesenterprosjektet Agora Bytom - som blir karakterisert som selskapets viktigste investering.- Prosjektets forutsetninger utvikler seg fortsatt positivt, og byggingen av senteret pågår for fullt, heter det i rapporten.Når det gjelder shippingbiten, minner selskapet om at det i løpet av 2. kvartal avhendet sin eierandel på 45 prosent i Aker Borgestad Operations.Resultatet her.

Nyheter
Børs