32.000 dekar skog og utmark til salgs i Trysil

Eiendom på over 32.000 dekar i Trysil og Åmot er til salgs. Her har du god plass til å jakte og felle 18 elg, 1 reinsdyr og mye småvilt.

Publisert 14. sep. 2009 kl. 12.51
Oppdatert 15. des. 2013 klokken 19.51
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 375 ord

I kommuene Åmot og Trysil er det nå lagt ut en gedigen skogseiendom for salg. Totalt er den på over 30.000 dekar , med en takst fra Areal og Eiendom AS på 16,8 millioner kroner.Advokat Jonny Holen sier til HegnarOnline at han har hatt en god del henvendelser på eiendommen allerede, og forteller at det er snakk om skog og utmark, men ikke noe dyrket mark.Eiendommen i Åmot består av flere teiger. Det ligger fire teiger på tilsammen 2.730 dekar langs løypa til Birkebeineren ovenfor Rena , rundt Skramstadsetra. Den største teigen i Åmot, på 8.578 dekar, ligger i sørenden av teigen på 21.600 dekar i Trysil , grensende til Åmot. Her er 11.600 dekar klassifisert som produktiv skog.Fra eiendommen i Trysil må det imidlertid trekkes ut 767 dekar som er avsatt til et hyttefelt i Furutangen. Denne er i følge taksten til Areal og eiendom AS verdsatt til 11 millioner kroner, men omfattes ikke av salget.Til grunn for taksten på 16,8 millioner kroner forklarer jordskiftekandidat Leif Arvid Vaaler, Areal og Eiendom AS, at skogsdriften er verdsatt til 7,3 millioner kroner og at stor- og småviltjakt er verdsatt til 5,6 millioner kroner.Eiendommen er konsesjonspliktig, men selges fri for odel. Nåværende eier, Arne Andersen Stenstrøm, har egen skogforvalter.Det drives tradisjonelt skogbruk og avansert utmarksforvaltning på eiendommen, og det ligger et omfattende og godt vedlikeholdt veganlegg på ca. 20 km. inne i eiendommen. Det fremgår også av prospektet at bygningsmassen består av hovedhus med uthus samt 5 seter- og koieanlegg.1. Tunet på Kongsås våningshus i tømmer i 1 1/2-etasje med blant annet 3 soverom. Det er Innlagt strøm og vann. Uthuset er i tømmer og reisverk. Stabburet og boden er i laftet tømmer. Alle bygninger er tjærebredde og har en vakker patina. I tilknytning til tunet er det en dam/tjern.2. Gammelsetra inneholder: Seterbygning og stort fjøs. Begge bygninger er tjærebredde og med "riktig" gammeldags stil.3. Kongsåskoia, i håndlaftet tømmer samt reisverk.4. På Blikkfjellsetra er det en løe av ukjent dato.5. På Gustu (Gudmundsstua) er det koie, uthus og utedo.6. "Elgcampen" består av en liten brakkehytte med enkel standard samt uthus og utedo.På eiendommen ligger også det et antall jakttårn.Flere bilder av eiendommen her Stort kart over eiendommene i Åmot Kart over eiendommen i Åmot Flyfoto av eiendommen i Åmot Kart over eiendommen i Trysil