- Dette er jo rene sovjetstaten

Grunneier mister nesten 1.000 mål når Ytre Hvaler Nasjonalpark opprettes. Han har ikke fått ett øre i erstatning. - Sovjetstat, er dommen hans.

Leonid Brezjnev - Foto: Scanpix
Næringseiendom

Grunneier Hans Seilø får 1.000 mål innlemmet i den nye nasjonalparken Ytre Hvaler.- (..) Men jeg vet ikke hva jeg får i erstatning. Det til tross for at nasjonalparken åpnes nå på onsdag, sier Seilø til DN.- Prosessen har vært meget kritikkverdig. Alt har skjedd over hodet på grunneierne og vi får ikke noen signaler om hvor stor erstatning vi får. Til tross for at svenskene ikke har noen oljepenger gir den svenske staten penger i forkant til grunneiene som rammes av Kosterhavets nasjonalpark. Det er jo rene sovjetstaten, sier Seilø.

Nyheter
Politikk