Forventer gode bolig-tall fra USA

Klokken 14:30 kommer dagens kanskje viktigste makrotall. Her er forventningene.

Illustrasjon. Oppføring av ny boligblokk - Foto: Scanpix

Klokken 14.30 kommer statistikk over antall påbegynte boliger i USA for august.Markedet regner med en oppgang på 2,9 prosent til en årstakt på 0,598 millioner boliger. I juli lå nivået på 0,581 millioner boliger.Antall byggetillatelser ventes å ha økt med 3,4 prosent til 0,583 millioner.Boligbyggingen er en indikator som påvirkes av rentenivået. Ved en konjunkturinnhenting reagerer boligsektoren tidlig på lavere renter.