Nye husleieregler trer i kraft

Leier du bolig? Eller er du utleier? 1. september trådte nye husleieregler i kraft.

Foto: iStockphoto
Næringseiendom

Det blir strengere krav til hva som skal nedfelles i leieavtalen. Blant annet må utleier skriftlig opplyse om at en tidsbestemt leieavtale ikke kan sies opp i leietiden. Hvis leieren ikke har fått dette skriftlig, kan han likevel kunne si opp avtalen.En annen endring er at utleier nå kan be om godtgjøring for forbruk av vann og kloakk i tillegg til husleien.- Endringene innebærer at rettigheter og plikter blir tydeligere for både leiere og utleiere, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) i en pressemelding.Kommunal- og regionaldepartementet har oppdatert sine informasjonshefter om husleieloven for å få med endringene.

Nyheter
Næringsliv