Selger eiendommer for 131 millioner

Stein Erik Hagen & co sikrer seg eiendommene Widerøeveien 5 og Sjøflyhavna Kro på Fornebu.

Stein Erik Hagen Scanpix

Scandinavian Property (SPDE) har solgt eiendommene Widerøeveien 5 og Sjøflyhavna Kro på Fornebu til Inceptum 86 AS, et selskap eid av av Macama AS, Stein Erik Hagens Canica AS og Orkla Eiendom AS med 1/3-del hver.Brutto samlet eiendomsverdi er rundt 131 millioner kroner. Salget er ifølge en melding utført på "armlengdes" vilkår, og styret i SPDE har innhentet en fairness opinion fra SEB Enskilda om transaksjonen. Partene har i tillegg avtalt å motregne forpliktelser og mellomværende som oppsto ved kjøpet av eiendommene på Fornebu i 2007. For SPDE gir dette en regnskapsmessig effekt ved at netto forpliktelser på rundt 26 millioner kroner løses opp.Det er også avtalt at SPDE skal leie kontorlokaler i Widerøeveien 5, og flytter inn i 3. etasje i første kvartal 2010.Sjøflyhavna Kro ble ferdig rehabilitert og åpnet for restaurantdrift i juni, og har på kort tid blitt et positivt element i nærområdet.Salget er gjort til en brutto samlet yield på rundt 7,7 prosent. Salget gir en tilnærmet nøytral effekt for SPDE både for egenkapital og likviditet.- Salget er i tråd med SPDEs strategi om å selge ut næringseiendom for å sette fullt fokus på utbyggingen av boliger på Fornebu, sier SPDE-sjef Morten Grongstad.Overtakelse forventes å bli gjennomført cirka 24. september.