Skal bygge kjempeskole

AF Gruppen får oppdraget med å bygge kjempeskole i Oslo.

Undervisningsbygg har innstilt AF Gruppen som entreprenør til å bygge Risløkka kompetansesenter for yrkesfag på Økern i Oslo.Avtalen er en totalentreprise og omfatter bygging av 40.000 kvadratmeter bygningsmasse. Verdi på avtalen er på 623 millioner kroner eksklusive merverdiavgift. Byggeperioden vil være fra april 2010 til desember 2012 med overlevering sommeren 2013.Risløkka kompetansesenter for yrkesfag blir en helt ny videregående skole som skal erstatte store deler av Sogn videregående, Fagskolen i Oslo og Læringssenteret for Byggfag.Skolen vil når den står ferdig ha plass til om lag 1.000 elever på ordinær skole og 350 studenter ved Fagskolen.