Fondene ingen vil ha

I august kjøpte vi aksjefond for over 700 millioner kroner. Men disse bransjefondene holdt vi oss unna.

Foto: AP
Næringseiendom

August-tallene fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viste at norske personkunder nettotegnet aksjefond for 717 millioner kroner i august. Men en sjekk neNyheter.no har gjort viser at fondene som investerer i eiendomsaksjer kunne se langt etter disse pengene.De fire registrerte eiendomsfondene hos forvalterne som er medlemmer av VFF opplevde en nettotegning på beskjedne 856.000 kroner, og i praksis var det Odin Eiendom som fikk alt. Og her er det ifølge nettstedet ikke snakk om bare personkunder, men totalmarkedet - som også inkluderer institusjonelle kunder.I årets åtte første måneder hadde de fire fondene en bruttotegning på 6,98 millioner kroner, men uttak på 11,8 millioner ga negativ nettotegning med 4,8 millioner kroner. Odin Eiendom hadde et netto uttak på 4,4 millioner kroner.Dette fondet er (per 5/10) i pluss med 19,6 prosent hittil i år, men de to stygge årene 2007 og 2008 gir en årlig snittavkastning på minus 4,9 prosent. De svært gode årene 2005 og 2006 gir en årlig snittavkastning på 9,8 prosent de siste fem årene.

Nyheter
Personlig økonomi