Norske boligeiere vil helst klare seg selv, også når vedlikeholdsarbeid i hjemmet krever profesjonell hjelp. Tre av ti boligeiere drister seg til å reparere elektrisk utstyr på egenhånd, og risikerer i verste fall at hus og hjem går opp i røyk, skriver Vi i Villa i en melding.At nordmenn risikerer hus og hjem for å spare penger, bekreftes i en ny, landsdekkende undersøkelse blant 3.500 nordmenn. Selv om elektrikere kreves for arbeid på elektrisk utstyr, velger tre av ti å utføre dette arbeidet selv. Av de kvinner og menn som oppsøker profesjonell hjelp svarer tre av fire kvinner at de overlater til elektriker å reparere elektrisk utstyr, mens halvparten av mennene gjør det samme.Brannstatistikk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at fire av ti branner i norske hjem og en av fire dødsbranner i Norge har elektriske årsaker.- Disse tallene skremmer meg. Jeg håper andre tar tallene like alvorlig og blir skremt fra å gjøre elektrikerarbeidet selv. Hvorfor så mange ordner opp selv vet jeg ikke sikkert, men antar at noen synes det er for flaut å be om profesjonell hjelp, andre synes det er for dyrt mens atter andre ikke har tålmodighet til å vente på håndverkere, sier sjefredaktør i Vi i Villa, Tor Erik Solberg.