Aker Solutions har utøvet retten til å kjøpe næringstomten NB2/3 på Hinna Park ved Stavanger, og området K2 ved siden av Telenor-bygget på Fornebu, går det frem av en børsmelding fra Scandinavian Property Development.Oppgjøret for K2 vil finne sted i 4. kvartal 2009, mens oppgjør for NB2/3 forventes til 2. kvartal 2010 - gitt endelig regulering av tomten.Samlet oppgjør for de to tomtene vil bli 366 millioner kroner - forutsatt regulering av kontorareal på 43.000 kvadratmeter bruksareal på Hinna.