Myndighetene i Dubai kan bli tvunget til å innlede et storsalg av eiendommer hvis kreditorene i Dubai World nekter å godta forslaget om å fryse kortsiktige obligasjonslån frem til mai 2010.Internasjonale eiendomsrådgivere forbereder seg ifølge Reuters på en strøm av oppdrag som går ut på nye verdsettelser og salg av flere av Dubai Worlds kremeiendommer. Emiratet sliter med å kutte sin gjeldsbyrde på 59 milliarder dollar.- Vi venter at myndighetene i Dubai intensiverer arbeidet med å skaffe kapital gjennom eiendomssalg, spesielt i Storbritannia, sier James Lewis til nyhetsbyrået.Lewis sitter i Gulf capital markets-teamet hos eiendomsrådgiveren Knight Frank.