Norwegian Property henter penger i kveld

Norwegian Property varsler rettet emisjon etter stengetid på børsen.

Norwegian Property-sjef Olav Line. Foto: Finansavisen

Norwegian Property ASA planlegger en rettet emisjon på opp til om lag 10 prosent av selskapets aksjekapital. Formålet med emisjonen er å styrke selskapets balanse og å øke fleksibiliteten i forhold den pågående prosessen med å dele Norwegian Property i to selskaper.I tillegg til mulige delingsmodeller som omfatter fisjon og børsnotering, vil Norwegian Property også kunne vurdere industrielle alternativer eller andre strukturelle transaksjoner for hotellvirksomheten for å gjennomføre delingen, der dette er mest formålstjenlig med tanke på å skape aksjonærverdier. I vurderingen av alternative delingsmodeller, vil effekten de ulike modellene har på selskapets kapitalsituasjon bli hensyntatt.Norwegian Property har engasjert ABG Sundal Collier Norge ASA og Pareto Securities AS som tilretteleggere for å gjennomføre den rettede emisjonen av nye aksjer, som vil rettes mot profesjonelle norske og internasjonale institusjonelle investorer etter stengetid på Oslo Børs i dag. Den rettede emisjonen vil bli gjennomført gjennom en udokumentert "book-building"-prosess.Den planlagte rettede emisjonen vil omfatte opp til om lag 45 326 000 nye aksjer, tilsvarende opp til om lag 10 prosent av nåværende antall utestående aksjer i Norwegian Property, fullt utvannet.Den rettede emisjonen er betinget av godkjennelse av styret i Norwegian Property. De nye aksjene vil bli utstedt i henhold til fullmakt gitt i ekstraordinær generalforsamling avholdt 3. februar 2010.Selskapet og dets tilretteleggere kan etter eget forgodtbefinnende beslutte å stenge "book-building"-prosessen på hvilket som helst tidspunkt, dog ikke tidligere enn klokken 19:00.Norwegian Property endte opp 1,5 prosent til 12,54 kroner onsdag.