Så mye dyrere har det blitt å bygge bolig

Byggekostnadene stiger videre. Så mye dyrere har det blitt å bygge i løpet av det siste året.

Tall fra SSB viser at byggekostnadene for boliger steg 2,5 prosent fra februar 2009 til februar 2010. Veksten i materialkostnadene var 2,0 prosent, mens arbeidskraftkostnadene ble 3,1 prosent høyere.Byggekostnadene for boligblokker steg 1,7 prosent, mens eneboliger av tre ble 2,9 prosent dyrere. Materialkostnadene for boligblokker og eneboliger av tre steg hhv. 1,1 og 2,5 prosent for de to boligtypene.På månedsbasis Fra januar til februar steg byggekostnadene for boliger med 0,6 prosent, mens arbeidskraftkostnadene la på seg 1,3 prosent. Materialkostnadene var uendret.For boligblokker og eneboliger av tre var veksten i byggekostnadene hhv. 0,7 og 0,6 prosent. Materialkostnadene for boligblokker falt 0,1 prosent, mens de var uendret for eneboliger av tre.Les mer her.