Budrunden for gigantsalget starter i august med et prisforlangende på over 1 milliard kroner, skriver Finansavisen.Går en handel i boks på det nivået, vil det gjøre tranaksjonen til tidenes største skogssalg i Norden.Blant fem aktørene som skal være interessert i eiendommen, nevner Finansavisen også Statsskog, som i dag eier i overkant av ti millioner dekar skog i Norge.
Ufravikelig
LO Stat i Oslo og Akershus mener politikerne må sørge for at Statskog får hånd om Borregaard-skogen.- Det må være et ufravikelig krav at slike store ressurser og verdier underlegges nasjonal forvaltning og styring, og at slike nasjonale verdier ikke er egnet for kommersialisering. Det naturlige eierskapet er at disse områdene forvaltes gjennom Statskog, sier leder Gunn Wenche Heen i en pressemelding fra LO Stat - Oslo og Akershus.