I forrige uke skrev NEnyheter at NCC Property Development Norge hadde kjøpt tomten Philip Pedersens 3-7 på Lysaker av Torstein Tvenges Fram Gruppen for å sette opp et kontorbygg på hele 34.000 kvadratmeter.Ifølge nettstedet er det ennå uvisst om NCC vil bygge på spekulasjon, slik Fram Gruppen selv gjør med 20.000 kvadrameter ved Skøyen stasjon. Å "bygge på spekk" betyr at byggingen startes før inngåelse av et betydelig antall med leiekontrakter.Tvenge ville iallfall ikke ha "bygget på spekk" på Lysaker.- Det er forskjell på Bærum og Oslo. Skøyen ligger mer sentralt, denne tomten blir litt mer perifer. Litt flåsete sagt, vi pleier å si at på tomten på Skøyen kan du komme tørrskodd til Singapore og New York, det kan du ikke med denne tomten, sier Tvenge til NEnyheter.