Tall fra Husbanken viser at 1.864 personer har fått utbetalt såkalt startlån per 31/5 i år, 34 prosent flere enn i samme periode i fjor.- Startlån gir folk som ellers ikke har tilgang til boligmarkedet en sjanse til å skaffe seg og beholde sitt hjem. I tillegg er det et effektivt virkemiddel for kommunene til å motvirke fattigdom, sier boligpolitisk rådgiver Christian Hellevang i KS (Kommunenes Sentralforbund).
"Folk som ellers ikke har tilgang til boligmarkedet", sier du. Hvem er det?- Ordningen var opprinnelig ment for førstegangsetablerere. Men den kan også gjelde for andre som etablerer seg, og som ikke får lånt gjennom en privat bank. Her finnes ingen aldersgrense, slik at personer som re-etablerer seg - enten ved at de blir skilt, blir gamle eller av en annen grunn ikke kan bo der de gjør i dag - også kan få startlån, sier Hellevang til HegnarOnline.Finnes det et tak i forhold til inntekt?- Det blir mer et nedre tak. Finanslovgivningen gjelder her også - en skal jo være i stand til å betjene lånet. Men her varierer praksisen fra kommune til kommune. Noen bruker startlånet som et etableringslån, mens andre bare låner ut til mer vanskeligstilte, fortsetter han.Hvor mye lån kan en få?- Dette varierer også litt mellom kommunene. Noen kan låne ut 1,5-2 millioner kroner, andre mer. Noen kommuner finansierer 100 prosent, andre 90 prosent, mens andre igjen låner ut til toppfinansiering der søkeren ikke får det i vanlig bank, sier den boligpolitiske rådgiveren.- Et startlån er egentlig et bedre lån enn et vanlig banklån, legger Hellevang til, og viser til den gunstige renten.Flytende rente er i øyeblikket 2,6 prosent, men går opp til 2,8 prosent i september og oktober. Fastrenten ligger på 2,7 prosent over 3 år, 3,0 prosent over 5 år og 3,7 prosent over 10 år. Effektive satser ligger 0,1-0,2 prosentpoeng høyere.De beste private bankene ligger ifølge finansportalen.no i rundt 3,1 prosent effektivt for lån innenfor 60 prosent. Startlån-ordningen fungerer slik at Husbanken låner ut til kommunene, som så videreformidler til enkeltpersoner. Husbanken har hittil i år (fortsatt per 31/5) lånt ut noe over 4,4 milliarder kroner til kommunene i startlånmidler, nesten en halv milliard mer enn for tilsvarende periode i fjor.- Ikke alt dette har blitt lånt ut til privatpersoner ennå, sier Hellevang (bildet) til HegnarOnline.Hvem er den typiske startlån-søkeren?- Unge mennesker i etableringsfasen. Her har Riksrevisjonen gått ut og kritisert Husbankens støtteordninger, og pekt på den store gruppen som har for høy inntekt til å få bostøtte, men for lav inntekt til å få startlån, sier KS-rådgiveren.Bør ikke dette gapet tettes?- Det er ønskelig at bostøtten blir bedre, men samtidig må den ikke bli for god. Det finnes en balansegang her, og blir bostøtten for god, blir mekanismen feil, svarer Hellevang.Han gir ros til kommunene for "kjempejobben" de har gjort med å formidle startlån i 2010.- Likevel er det slik at det fortsatt er store grupper i samfunnet som ikke kjenner til ordningen. Vi mener staten og kommunene bør samarbeide enda bedre om markedsføringen av startlån, avslutter Hellevang.