Så mye koster det å leie bolig

Veksten i leieprisene flater ut. Så mye kan du vente deg hvis du skal leie bolig i de store byene.

Foto: Finansavisen
Næringseiendom

Leiemarkedsundersøkelsen fra SSB viser små endringer i leieprisnivået. Fra 1. til 2. kvartal var oppgangen på 0,4 prosent, til en snittleie på 5.833 kroner per måned for alle typer boliger.På landsbasis steg 2-romsboliger 0,5 prosent til en snittleie på 5.307 kroner i måneden. 3- og 4-romsboliger la på seg 0,3 prosent i pris, til hhv. 6.027 og 6.522 kroner i måneden. 1-romsboliger steg 0,2 prosent til 4.419 kroner fra 1. til 2. kvartal.SSB understreker at undersøkelsen omfatter både etablerte og nye leiekontrakter.Leietagere i Oslo og Bærum betalte i snitt 0,6 prosent mer i leie i 2. kvartal enn i 1. kvartal - det vil si 8.045 kroner i måneden. I Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø var snittleien på samme tid 6.539 kroner - 0,4 prosent opp fra 1. kvartal.Mer om undersøkelsen her.

Nyheter
Personlig økonomi