Tre toppmeglere i Colliers Næringsmegling, med i Tore Bakken i spissen, takker for seg. Bakken har ledet avdelingen og tar med seg to andre toppmeglere over til konkurrenten, Malling & Co.- Det stemmer. Vi begynner hos Malling & Co førstkommende mandag, sier Tore Bakken til Estate Nyheter..Bakken tar med seg Anders Heffermehl og Fredrik Sommerfeldt, over til Malling & Co er de sammen skal bygge opp et nytt utleieteam. Dette skal være med og kommersialisere Malling & Cos satsing på eksterne kunder.- Grunnen til at vi går fra Colliers har med rammer og forutsetninger å gjøre. For å kunne ta opp kampen med de beste meglerhusene må dette være på plass. Det vi har fått til i Colliers er veldig bra, men de ambisjonene som Malling & Co har sammenfaller veldig godt med de ambisjonene vi personlig har. Dermed var det vanskelig å takke nei til deres tilbud, sier Bakken.Bakken påpeker at de ikke har blitt kjøpt av meglerhuset, men at deler av beslutningen også hviler på posisjoner i selskapet.- Direkte og indirekte kommer alle tre til å bli partnere i selskapet, sier Bakken.Det er ikke tvil om at dette er dårlige nyheter for Colliers. Selv om Bakken hevder at de skilles som venner.- Jeg vil ikke si at dette er en krise for Colliers. De har mange bein å stå på og har helt klart livets rett. Men når det gjelder meglerbiten er de helt klart nødt til å gjøre noe på bemanningssiden. Det fundamentet vi har bygget opp er imidlertid veldig bra, og her er det mye godt å bygge videre på, sier Bakken.