- Kan få boligkjøpere til å betale mer

- Dette er matematikk, sier Arne M. Støbakk i Norges Takseringsforbund.

Arne M. Støbakk, adm. direktør Norges Takseringsforbund.

Et lovutvalg nedsatt av daværende barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem konkluderte i en NOU-rapport som departementet fikk for et år siden at boligsalgsrapporter bør innføres ved omsetning av boliger.Men virkemidlene sår splid, skriver Estate Nyheter, og viser til at mindretallet innstiller på å hjemle boligsalgsrapporter i loven. Flertallet vil på sin side ikke ha obligatoriske rapporter, bare virkemidler som gjør det mest hensiktsmessig for de fleste.Arne M. Støbakk i Norges Takseringsforbund hilser ifølge nettstedet boligsalgsrapportene velkommen, men da trenger bransjen flere folk.- Dette er matematikk. Det omsettes 120.000 boliger årlig i Norge. For å gi hver og en av dem en så grundig gjennomgang som en boligsalgsrapport er, må antallet takstmenn opp fra dagens 1.500 til 5.000, sa han på konferansen Bygg- og eiendomsutviklingsdagene 2010 i Kragerø forrige uke.- En sånn rapport gir kjøperen større trygghet for at det ikke foreligger skjulte feil og mangler. Det kan i sin tur gjøre at kjøperen vil betale en høyere pris for boligen, konkluderer Støbakk ifølge Estate Nyheter.